Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

  1. Partijen


De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als; klant (de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van STEYLISH).

  1. Verplichtingen


STEYLISH verplicht zicht tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals overeengekomen, welke is opgemaakt in tweevoud en ondertekend of digitaal akkoord gegeven door beide partijen.

  1. Verplichtingen van de klant


De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals overeengekomen, en verklaart te hebben kennis genomen van alle ingevulde velden, heeft deze gecontroleerd op juistheid en is door ondertekening en/of digitaal akkoord gegaan.

  1. De Offerte


STEYLISH heeft u een offerte aangeboden. Aan deze offerte kunnen geen rechten worden ontleend.

  1. Aanbetaling


STEYLISH vraagt van de klant een aanbetaling te doen van 50% van de totaalprijs van de opdracht. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen twee weken na overeenstemming. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de bindende opdracht ontbonden worden verklaard en kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan de overeenkomst met STEYLISH.

  1. Betaling


Voor aflevering van de opdracht dient de klant het resterende bedrag te voldoen aan STEYLISH.

  1. Nabestellingen


Het nabestellen van beeldmateriaal is na aflevering van de opdracht mogelijk bij STEYLISH.

  1. Afspraken na het tekenen van de opdracht


Mocht de klant na het tekenen van de opdracht nog verdere wensen hebben, dan worden deze allemaal op papier/email gezet door STEYLISH en verzonden naar de klant.

  1. Annuleren van de opdracht


      De klant kan de opdracht annuleren tot maximaal 1 maand voor de datum en de geldende overeenkomst ontbinden, alleen heeft de klant dan nimmer recht op terugbetaling    van de aanbetaling. Alle rechten vervallen na het annuleren van de opdracht.

  1. Beeldrecht

STEYLISH behoudt te allen tijde de rechten op de beeldmaterialen en mag deze gebruiken voor reclamedoeleinden.

11)  De locatie


De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vinden van een
passende locatie om een reportage te maken ( waarbij STEYLISH adviseert een binnen- en buiten locatie vast te leggen).

 

12) Uitloop


De aanvangstijd en eindtijd zijn met de klant overeengekomen, mocht er een uitloop zijn dan wordt er een toeslag berekend van €50 - p/u
Door ondertekening of digitale akkoord geeft u aan bekend te zijn met de algemene voorwaarden zoals hier boven omschreven.